Ve dnech 22. června – 23. června 2018 proběhne ve Velké Bystřici XIV. ročník Memoriálu Jana Kratiny v miniházené 4 + 1,  pořádaný Masarykovou ZŠ a MŠ Velká Bystřice a SK Velká Bystřice.

MJK 2018

Podmínkou účasti na turnaji je zaplacení startovného na účet 2900830412/2010 do 18.května 2018.

Počty dětí i dospělých pro stravné je nutné závazně nahlásit do 15. června 2018 a po vystavení faktury obratem zaplatit na  účet 69435811/0100. V případě nenadálé nemoci je možné do 19. června provést úpravu počtu strávníků u sekretářky jídelny.
Po tomto datu již není možné počty přihlášených strávníků měnit.

MJK pozvankaaaaMJK invitationMJK einladung

Uložit

Uložit